chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

dr. Propper Valéria: NEMZETI FOHÁSZAINK TÖRTÉNETE ÉS ÜZENETE

A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig
calendar
Csíkszereda Városháza díszterme
Esemenyek 2023 Honfoglalaselottol Proppervaleria Jpg

A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat

Tircsné Dr. Propper Valéria bölcsészdoktor, az irodalomtudományok doktora a magyar kultúra napja alkalmából dolgozta fel a négy magyar fohászunk, imánk történetét. A fohászaink közül az egyiket egy Felső-magyarországi születésű hölgy hazaszerető, magyar lelkének köszönhetjük. Másik két imánk a magyar irodalomtörténet két legjelesebb költőjének szívéből-lelkéből szakadt ki. Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén élt, Vörösmarty Mihály pedig a Dunántúlon született. A Székely Himnusz pedig Erdélyország nehéz történelmi örökségének „szülötte”. Jelkép ez! Együvé tartozásunk jelképe. Együvé tartozunk, bárhogyan is darabolta szét nemzetünket a politikai-nagyhatalmi önkény.

Fohászaink története és üzenete ma is aktuális, pedig a Himnusz és a Szózat a reformkorban született, a 19. század elején-közepén. A Magyar Hiszekegy és a Székely Himnusz is több, mint 100 évvel ezelőtt, a Trianoni békediktátum után, a magyar történelem legfájdalmasabb esztendejében, 1920-ban és 1921-ben.

„Nemzeti fohászainknak örökérvényű üzenete van, mely üzenetet el kell juttatni minden emberséges emberhez, különösen a felnövekvő, fiatal nemzedékhez.” – vallja az előadó. 

Esemenyek 2023 Honfoglalaselottol Proppervaleria Jpg